“เป๋ยโต่ว”ประสบความก้าวหน้าครั้งสำคัญผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน ICAO
 การเผยแพร่:2020-11-18 17:31:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน การประชุมใหญ่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบนำทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ในที่ประชุม ทีมวิจัยระบบเป๋ยโต่ว สังกัดสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนและสำนักงานจัดการระบบนำทางด้วยดาวเทียมของจีน ได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้ระบบนำทาง “ดาวเทียมเป๋ยโต่ว-3” ผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า งานหลักและสำคัญที่สุดในการปรับปรุงให้ระบบเป๋ยโต่วเข้าสู่มาตรฐาน ICAO อย่างเป็นทางการได้เสร็จสิ้นแล้ว

ระบบนำทางเป๋ยโต่ว-3 ที่ผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่สัญญาณพลเรือนที่เกี่ยวข้องของระบบเป๋ยโต่ว-3 ได้ผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคเชิงลึกขององค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ (Yim/Patt/Cui)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น