พิพิธภัณฑ์โบราณคดีลั่วหยาง
 การเผยแพร่:2020-11-18 17:24:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างบนซากโบราณสถาน หลังจากเปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนก่อน ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมาก

\

\

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นตามแนวกำแพงเมืองทิศใต้ในยุคราชวงศ์สุยและถัง พื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร จัดแสดงโบราณวัตถุเมืองลั่วหยางและวัฒนธรรมเหอลั่วกว่า 269 ชิ้น และบอกเล่าเรื่องราวทางโบราณคดี ซากโบราณสถานและเครื่องมือขุดค้น เป็นต้น(Yim/Lin/Lei)

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น