คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนสนับสนุนปาเลสไตน์ต้านโควิด-19 ที่เมืองรามัลลาห์
 การเผยแพร่:2020-06-16 16:58:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 14 มิถุนายน คณะแพทย์ผู้เชียวชาญของจีนเดินทางไปยังเมืองรามัลลาห์ ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน เพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ในการต่อต้านโควิด-19 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เช่นวิธีการตรวจสอบและการรักษาโรค เป็นต้น กับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายปาเลสไตน์

\

ในวันเดียวกัน คณะผู้เชี่ยวชาญจีนได้เดินทางไปดูงานที่ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขส่วนกลางสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจโควิด-19 ของปาเลสไตน์ อีกทั้งมีการจัดงานสัมมนาระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญจีน และคณะกรรมการระบาดวิทยา ทีมปฏิบัติการ คณะกรรมการรักษาพยาบาล และทีมดูแลผู้ป่วยหนักของฝ่าย

ปาเลสไตน์ ทั้งสองฝ่ายมีการปรึกษาหารือเทคโนโลยีการตรวจสอบไวรัส การรักษาโรค แบ่งปันประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยหนัก เป็นต้น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับคณะผู้เชี่ยวชาญจีน ได้ช่วยเหลือให้ปาเลสไตน์ในการควบคุมและป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างมาก การที่คณะผู้เชี่ยวชาญจีนเดินทางไปยังปาเลสไตน์ในครั้งนี้ ก็ได้ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนในขอบเขตการแพทย์ระหว่างสองฝ่ายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Bo/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ